30 Ekim 2011 Tarihli ve 28100 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

2012 YILI PROGRAMI

—  18/10/2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Yayımlanan 11/10/2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Programı