28 Ekim 2011 Tarihli ve 28098 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2311    Güney Doğu Avrupa’da Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusunda Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2281    Bazı Yerlerin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarihi Eserleri ve Kültür-Doğa Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

GENELGE

—  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile İlgili 2011/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/47)

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/13)

—  Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)

—  İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)

—  Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)

—  Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)

—  Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/10/2011 Tarihli ve 4432 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu ile ilgili 2011/17 Sayılı, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011-2013) ile İlgili 2011/18 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri yayımlanmıştır.