27 Ekim 2011 Tarihli ve 28097 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

GENELGELER

—  Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2011/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011-2013) ile İlgili 2011/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi