27 Ekim 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28097 (Mkerrer)

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Ttn ve Ttn Mamulleri Kaakl ile

Mcadele Eylem Plan (2011-2013)

GENELGE

2011/18

Ttn ve ttn mamulleri kaakl, kamu dzenini dorudan etkiledii gibi vergi gelirlerinde de nemli miktarda kayba sebep olmaktadr. Kaaklk yoluyla organize su ve terr rgtlerine finansman salanmakta, kaak yollarla denetimsiz olarak yurda sokulan ttn ve ttn mamulleri toplum saln tehdit etmekte, sektrde haksz rekabete yol amaktadr. Kaakln nlenmesi, ortaya kan etkilerinin bertaraf edilerek toplum dzeninin korunmas ve ekonominin salkl bir yapya kavuturulmas iin ttn ve ttn mamulleri kaakl ile etkin bir ekilde mcadele edilmesi gerekmektedir.

Ttn ve ttn mamulleri kaakl ile mcadelede baar kazanlmas, kurumlar aras ibirliinin yan sra bata kamuoyu olmak zere tm taraflarn desteinin alnmasn gerektirmektedir.

Bu kapsamda, Gelir daresi Bakanl ve ilgili kamu kurum ve kurulularn katlmyla; geni kapsaml bir mcadele stratejisi belirlenerek, ttn ve ttn mamulleri kaakln nlemeye ynelik mevzuat ve uygulama sorunlar ile zm nerilerini de ieren ve anlan Bakanln http://www.gib.gov.tr resmi internet adresinde yaymlanan Ttn ve Ttn Mamulleri Kaakl ile Mcadele Eylem Plan (2011-2013) hazrlanmtr.

Gelir daresi Bakanlnn sorumlu kurulu olarak belirlendii Eylem Plan; Adalet Bakanl, Dileri Bakanl, Ekonomi Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, ileri Bakanl (Emniyet Genel Mdrl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl), Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Salk Bakanl, Ulatrma Bakanl, Kara Kuvvetleri Komutanl, Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu ile koordinasyon ierisinde yrtlecek, gerek duyulan hallerde dier kurum ve kurulular ile de ibirlii yaplacaktr.

Eylem Plan uygulama srecinin izlenmesi Gelir daresi Bakanl tarafndan, operasyonel koordinasyon ise ileri Bakanl tarafndan yerine getirilecektir. Ayrca, her bir eylem iin belirlenen koordinatr kurulu sz konusu eylemleri izleyecek ve koordinatr olarak tayin edildii eylem ya da eylemlere ynelik olarak gerekletirilen almalar Gelir daresi Bakanlna er aylk dnemler halinde raporlayacaktr. Konuya ilikin olarak dzenli toplantlar yaplmak suretiyle de eylem gereklemeleri deerlendirilecektir.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

 

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan