27 Ekim 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28097 (Mkerrer)

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Dnya Ticaret rgt Mzakereler

Koordinasyon Kurulu

GENELGE

2011/17

lkemizin de kurucu yeleri arasnda yer ald Dnya Ticaret rgt (DT/World Trade Organization-WTO), uluslararas ticarete ilikin temel kural ve disiplinlerin belirlendii, ayn zamanda serbest, ngrlebilir ve adil ticaret hedefi ile yeni mzakere turlarnn srdrld bir uluslararas tekilattr. kinci Dnya Sava sonras Gmrk Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlamasnn (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) imzalanmasyla temelleri atlan DT, ok tarafl ticaret sisteminin de merkezini oluturmaktadr.

Bilgi ve iletiim imkn ve teknolojilerinde yaanan gelimeler dorultusunda, uluslararas ticaretin deiim ve dnme urayarak daha karmak bir hal ald gnmzde, DT֒nn nemi daha da artmakta, zellikle son yllarda ortaya kan kresel ekonomik ve finansal krizle birlikte uygulanmaya balanan korumac politikalarla mcadele edilmesinde DT nemli rol oynamaktadr.

DT yesi lkeler tarafndan 2001 ylnda, Katarn bakenti Dohada gerekletirilen IV. Bakanlar Konferansnda alnan karar ile balatlan son ok tarafl ticaret mzakere turu kalknma olgusunu esas almas nedeniyle Doha Kalknma Gndemi (Doha Development Agenda) olarak da adlandrlan Doha Mzakere Turu (Doha Round) olmutur.

Doha Mzakere Turu erevesinde devam eden mzakerelerde; tarm ve hizmetler ticareti de dhil olmak zere uluslararas ticaretin kolaylatrlmas, ticaretle balantl fikri mlkiyet haklar, sanayi rnlerinde pazara giri, ticaret ve kalknma gibi yaklak yirmi farkl konuda, ticaretin nndeki engellerin kaldrlmas, mevcut ticari kurallarn daha adil ve rekabeti bir ticari ortamn tesisi ynnde gelitirilmesi ve deien ticari koullara uyum salamak zere yeni ticari disiplinler ihdas edilmesi amalanmaktadr.

Doha Mzakere Turu kapsamnda e zamanl olarak yrtlen mnferit mzakere konularndaki gelimelerin, genel denge gzetilmek suretiyle, ilgili bakanlk, kurum ve kurulular ile koordinasyon halinde takip edilerek lkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve mzakere konularna ynelik ulusal hazrlklarda etkin ve verimli bir egdm salanabilmesi amacyla 13/9/2002 tarihli ve 2002/39 sayl Babakanlk Genelgesi ile Dnya Ticaret rgt ile Koordinasyon Kurulu kurulmu ve daha sonra 31/1/2003 tarihli ve 2003/4 sayl Babakanlk Genelgesi ile Kurula, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ile Kamu hale Kurumu temsilcilerinin de katlmas salanmtr.

Sz konusu Kurulun yapsnn, son dnemde bakanlk ad ve tekilat yaplarnda yaplan deiikliklerle uyumlu hale getirilerek Dnya Ticaret rgt Mzakereler Koordinasyon Kurulu (Kurul) adyla yeniden dzenlenmesi gerekli grlmtr.

Ekonomi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda 637 sayl KHKde; lkemizin yabanc devletler ve uluslararas kurulularla olan ikili, blgesel ve ok tarafl ticar ve ekonomik ilikilerinin dzenlenmesi ve yrtlmesi, Ekonomi Bakanlnn grevleri arasnda saylmtr.

Bu kapsamda; ikili ticar ve ekonomik konularda uluslararas mzakerelerin yrtlmesi ve gerekli koordinasyonun salanmas, DT yeliimizden kaynaklanan hak ve ykmllklerimizin takip edilmesi, lke pozisyonunun belirlenmesi ve DT bnyesindeki mzakerelerde lkemizin temsil edilmesi grevleri anlan KHKnin 9uncu maddesi ile Ekonomi Bakanl Anlamalar Genel Mdrlne verilmitir.

Bu itibarla DT Mzakereler Koordinasyon Kurulunun, Ekonomi Bakannn veya gerektiinde Ekonomi Bakanl Mstearnn bakanlnda; Adalet Bakanl, Avrupa Birlii Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Dileri Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, Kalknma Bakanl, Kltr ve Turizm Bakanl, Maliye Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Salk Bakanl, Hazine Mstearl, Rekabet Kurumu, Kamu hale Kurumu ve Trk Patent Enstitsnden kurumlar adna karar vermeye yetkili st dzey temsilcilerin katlmyla oluturulmas uygun grlmtr.

Kurulun alma usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenecek, sekretarya hizmetleri Ekonomi Bakanl Anlamalar Genel Mdrl tarafndan yrtlecektir. Kurul toplantlarna, gerekli grldnde, dier bakanlk, kamu kurum ve kurulular, niversiteler ile sivil toplum rgtleri, meslek birlikleri ve zel sektr temsilcileri de davet edilebilecektir.

Kurul almalarnda ihtiya duyulacak ayrntl teknik bilgilerin alnmas ve deerlendirilebilmesi amacyla, mzakereye alan konulara ilikin alt kurullar, teknik komiteler ve alma gruplar oluturulabilecektir. Bu kurul, komite ve gruplarda; gerekli grldnde, dier bakanlk, kamu kurum ve kurulular, niversitelerin yan sra sivil toplum rgtleri, meslek birlikleri ve zel sektr temsilcileri de yer alabilecektir.

Konu ile ilgili olarak Dileri Bakanlnn grev ve yetki alanna giren hususlar, bu Bakanlk tarafndan yrtlecek ve sonularndan Ekonomi Bakanlna bilgi verilecektir.

Kurul almalarnn bir btnlk iinde yrtlmesi ve egdmn salanmas iin tm kamu kurum ve kurulularnca gereken destek ve yardm salanacaktr.

2002/39 sayl ve 2003/4 sayl Babakanlk Genelgeleri yrrlkten kaldrlmtr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan