27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

             Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

             2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2011 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

             Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız