27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre; 26/10/2011 günü yapılan seçimde; Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan ALTAN seçilmiştir.