27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    26 Ekim 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10499

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Ekim 2011 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         26 Ekim 2011

      B.01.0.KKB.01-06-283-698

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 26/10/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10499 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ekim 2011 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI