27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2305

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Başbakan Yardımcılığının 7/10/2011 tarihli ve 42083 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                    A. BABACAN                         B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                     C. YILMAZ                            E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                  İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                     Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                                      Ulaştırma Bakanı

Kararın ekini görmek için tıklayınız