25 Ekim 2011 Tarihli ve 28095 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2212   “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmasında Yapılan 1 Numaralı Değişiklik”in Onaylanması Hakkında Karar

2011/2214   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/2240    Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

2011/2268   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2320    Fakirlere Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/2338   Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Van Depremi Yardım Kampanyası ile İlgili 2011/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  2011 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanmıştır.