24 Ekim 2011 Tarihli ve 28094 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2231     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2210     Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2011/2223     Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında ve Kadrolarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Karar

2011/2239     Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/2260     Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fethiye İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/2276     Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulması Hakkında Karar

2011/2277     Çanakkale Sandal Baseninin Kullanım Hakkının Çanakkale Belediyesine Devredilmesine Dair 16/11/1981 Tarihli ve 8/3862 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2011/2291     Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi Kapsamındaki Alaköprü Barajının İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların İskân Edilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2011/2306     5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Sürenin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2011/2340     2011 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Taş Mozaik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri