24 Ekim 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28094

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2306

             5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 6/10/2011 tarihli ve 906439 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                      B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                       M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                        Maliye Bakanı

 

                                                 Ö. DİNÇER                                                İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                         Milli Eğitim Bakanı                             Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

10/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2306 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Kalış süresi

MADDE 1 – (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki süre, vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi yeterli ise yabancının Türkiye'den çıktığı gün itibarıyla önceki 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanır.

(2) Yabancının Türkiye'deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 günden az ise 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 2 – (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin 90 gün olarak uygulanmasına ilişkin 22/12/2003 tarihli ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/2/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.