22 Ekim 2011 Tarihli ve 28092 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6237      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutbakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6238      Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6239      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6240      Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6241      Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2284   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma

2011/2333   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki 4 Nisan 1996 Tarihli Vize Kolaylığı Anlaşmasına Yapılacak Olan Eklemeler ve Değişiklikler Hakkında Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2211   İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karaciğer Nakli Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2011/2259   Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2011/2296   Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2011/2225   Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliklerine Ait Atama Kararları

2011/2336   Büyükelçi Atamalarına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çukurova Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği Kurulmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/17)

—  İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Kurulmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/18)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri