22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6241                                                                                                   Kabul Tarihi: 19/10/2011

MADDE 1 – (1) 29 Nisan 2009 tarihinde Prag’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/10/2011