22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKVATOR CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6239                                                                                                Kabul Tarihi: 19/10/2011

MADDE 1 – (1) 1 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/10/2011