22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

KANUN

GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİ SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6238                                                                                                   Kabul Tarihi: 19/10/2011

MADDE 1 – (1) 9 Aralık 2009 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/10/2011