22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SAVUNMA SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

KURULMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2011/17)

MADDE 1 – (1) Merkezi Ankara'da olmak ve sekretarya hizmetleri Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere, Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.