22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KAPIKÖY VE RAZİ KARA HUDUT KAPILARININ

ORTAK KULLANIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6237                                                                                                   Kabul Tarihi: 19/10/2011

MADDE 1 – (1) 14 Şubat 2011 tarihinde Tahran’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/10/2011