21 Ekim 2011 Tarihli ve 28091 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—   Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, İçişler, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—   İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/118)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/10/2011 Tarihli ve 2011/82 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/10/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/54, K: 2011/45 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/3/2006 Tarihli ve 5473 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/85, K: 2011/49 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/46, K: 2011/60 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 ve 10/11/2005 Tarihli ve 5429 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2004/16, K: 2011/63 Sayılı Kararı (10/10/1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/88, K: 2011/85 Sayılı Kararı (17/7/1963 Tarihli ve 278 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/7/2008 Tarihli ve 5798 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/94, K: 2011/90 Sayılı Kararı (21/2/1967 Tarihli ve 832 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 19/11/2009 Tarihli ve 5924 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/31, K: 2011/94 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/3/2008 Tarihli ve 5748 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/62, K: 2011/96 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136, 25/10/1984 Tarihli ve 3065, 6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 16/6/2009 Tarihli ve 5904 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/91, K: 2011/98 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/5/2002 Tarihli ve 4576 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/23, K: 2011/101 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/5/1982 Tarihli ve 2670 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/38, K: 2011/112 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 556 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapan 3/11/1995 Tarihli ve 4128 ve 21/1/2009 Tarihli ve 5833 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/69, K: 2011/116 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/99, K: 2011/117 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/116, K: 2011/118 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri