14 Ekim 2011 Tarihli ve 28084 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2301     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya Cihazları ile Seyrüsefer Cihazlarına Kurma ve Kullanım İzni Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/115)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/116)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/117)

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Orta Vadeli Program (2012-2014), 2012-2014 Dönemi Yatırım Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi ile Orta Vadeli Mali Plan (2012-2014) yayımlanmıştır.