14 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28084

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar No                :  2011/117

             İşyeri                       :  Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A.Ş.

                                                Ambarlı Liman İşyeri

                                                Yakuplu Marmara Mah. Liman Cd. No: 49 Kat: 2

                                                Beylikdüzü/İSTANBUL

             SGK Sicil No          :  0750882.034

             Tespiti İsteyen        :  Liman-İş Sendikası

             İnceleme                  :  Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket tarafından Ambarlı liman sahasının güvenliğinin sağlandığı, limana giren ve çıkan insan ve araçların kapı kontrolü, otopark hizmetleri, limana giren her türlü aracın yönlendirilmesi, trafik düzeninin sağlanması, çevre koruma gibi işler ile limanın ortak kullanım alanlarının temizlik işlerinin yapıldığı ayrıca, jeolojik inceleme, deniz suyu analizi, liman sahası ortak alanlarının bakım onarım, aydınlatma gibi işlerinin yapıldığı ve yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar : Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A.Ş. Ambarlı Liman işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.