13 Ekim 2011 Tarihli ve 28083 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2302     Orta Vadeli Program (2012-2014)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

GENELGE

—  2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2011/2 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  2012-2014 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

 

KURUL KARARI

—  Orta Vadeli Mali Plan (2012-2014)’ın Kabulüne Dair 11/10/2011 Tarihli ve 2011/24 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

 

İLANLAR

- Yargı İlânları