11 Ekim 2011 Tarihli ve 28081 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

—  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Seri: IV No: 54