10 Ekim 2011 Tarihli ve 28080 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Gazi Üniversitesi Laparoskopik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri