2 Ekim 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28072

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

YAPIM LER HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmeliinin Ek-1ine, Standart Form KK023.3/Y Avans Teminat Mektubundan sonra gelmek zere ekte yer alan Standart Form KK023.4/Y Kesin Hesap Teminat Mektubu ve Standart Form KK023.5/Y Geici Kabul Noksanlar Teminat Mektubu standart formlar eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin Ek-7sinde yer alan Yapm lerine Ait Tip Szlemenin 30 uncu maddesine ait (25) numaral dipnot aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Anahtar teslimi gtr bedel szlemelerde madde metni, aadaki (I) ve (II) numaral seenekten biri seilerek dzenlenecektir:

I Madde 30-Geici kabul noksanlar

30.1. Geici kabul noksanlar iin dzenlenen her hakedite yaplan i tutarnn % 3ne karlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geici kabul noksan bulunmayan ilerde geici kabul onay tarihinden sonra, geici kabul noksan bulunan ilerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn mteakip, geici kabul onay tarihinden sonra ykleniciye denir. Fiyat fark denen ilerde bu tutar, szleme tarihinden itibaren aylk TEFE (Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan Toptan Eya Fiyatlar ndeksi) zerinden gncelletirilmek suretiyle kesilir.

II Madde 30-Geici kabul noksanlar

30.1. Geici kabul noksanlar iin dzenlenen her hakedite yaplan i tutarnn % 3ne karlk gelen ksm karlnda teminat mektubu alnr ve bu teminat mektubu, geici kabul noksan bulunmayan ilerde geici kabul onay tarihinden sonra, geici kabul noksan bulunan ilerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn mteakip, geici kabul onay tarihinden sonra ykleniciye iade edilir. Fiyat fark denen ilerde teminat tutar, szleme tarihinden itibaren aylk TEFE (Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan Toptan Eya Fiyatlar ndeksi) zerinden gncelletirilmek suretiyle belirlenir. Yklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; dzenlenen her hakedite yaplan i tutarnn % 3ne karlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geici kabul noksan bulunmayan ilerde geici kabul onay tarihinden sonra, geici kabul noksan bulunan ilerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn mteakip, geici kabul onay tarihinden sonra ykleniciye denir. Fiyat fark denen ilerde bu tutar, szleme tarihinden itibaren aylk TEFE (Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan Toptan Eya Fiyatlar ndeksi) zerinden gncelletirilmek suretiyle kesilir.

(2) Birim fiyat szlemelerde madde metni, aadaki (I) ve (II) numaral seenekten biri seilerek dzenlenecektir:

I Madde 30-in devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas

30.1. Yklenici, kesin hesaplarn zamannda tamamlanmasn teminen iin devam sresince gerekli eleman ibanda bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim grevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak peyderpey tetkik iin dareye vermeye mecburdur.

30.2. Dzenlenen hakedilerde; tamamlanm, ancak kesin hesab dareye verilmemi imalatlara ait tutarlarn % 5i tutulur ve kesin hesaplar dare tarafndan onaylanmadka bu tutarlar denmez.

II Madde 30-in devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas

30.1. Yklenici, kesin hesaplarn zamannda tamamlanmasn teminen iin devam sresince gerekli eleman ibanda bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim grevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak peyderpey tetkik iin dareye vermeye mecburdur.

30.2. Dzenlenen hakedilerde; tamamlanm, ancak kesin hesab dareye verilmemi imalatlara ait tutarlarn % 5i karlnda teminat mektubu alnr ve kesin hesaplar dare tarafndan onaylanmadka bu teminat mektubu iade edilmez. Yklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesab dareye verilmemi imalatlara ait tutarlarn % 5i tutulur ve kesin hesaplar dare tarafndan onaylanmadka bu tutarlar denmez.

(3) Karma szlemelerde madde metni aadaki (I) ve (II) numaral seenekten biri seilerek dzenlenecektir:

I Madde 30 in devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas ve geici kabul noksanlar

30.1. Yklenici, iin birim fiyat teklif alnan ksmlarnn kesin hesaplarnn zamannda tamamlanmasn teminen iin devam sresince gerekli eleman ibanda bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim grevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak peyderpey tetkik iin dareye vermeye mecburdur. Dzenlenen hakedilerde; tamamlanm, ancak kesin hesab dareye verilmemi imalatlara ait tutarlarn % 5i tutulur ve kesin hesaplar dare tarafndan onaylanmadka bu tutarlar denmez.

30.2. in anahtar teslimi gtr bedel teklif alnan ksmnda, geici kabul noksanlar iin dzenlenen her hakedite yaplan i tutarnn % 3ne karlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geici kabul noksan bulunmayan ilerde geici kabul onay tarihinden sonra, geici kabul noksan bulunan ilerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn mteakip, geici kabul onay tarihinden sonra ykleniciye denir. Fiyat fark denen ilerde bu tutar, szleme tarihinden itibaren aylk TEFE (Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan Toptan Eya Fiyatlar ndeksi) zerinden gncelletirilmek suretiyle kesilir.

II Madde 30 in devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas ve geici kabul noksanlar

30.1. Yklenici, iin birim fiyat teklif alnan ksmlarnn kesin hesaplarnn zamannda tamamlanmasn teminen iin devam sresince gerekli eleman ibanda bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim grevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak peyderpey tetkik iin dareye vermeye mecburdur. Dzenlenen hakedilerde; tamamlanm, ancak kesin hesab dareye verilmemi imalatlara ait tutarlarn % 5i karlnda teminat mektubu alnr ve kesin hesaplar dare tarafndan onaylanmadka bu teminat mektubu iade edilmez. Yklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesab dareye verilmemi imalatlara ait tutarlarn % 5i tutulur ve kesin hesaplar dare tarafndan onaylanmadka bu tutarlar denmez.

30.2. in anahtar teslimi gtr bedel teklif alnan ksmnda, geici kabul noksanlar iin dzenlenen her hakedite yaplan i tutarnn % 3ne karlk gelen ksm karlnda teminat mektubu alnr ve bu teminat mektubu, geici kabul noksan bulunmayan ilerde geici kabul onay tarihinden sonra, geici kabul noksan bulunan ilerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn mteakip, geici kabul onay tarihinden sonra ykleniciye iade edilir. Fiyat fark denen ilerde teminat tutar, szleme tarihinden itibaren aylk TEFE (Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan Toptan Eya Fiyatlar ndeksi) zerinden gncelletirilmek suretiyle belirlenir. Yklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; dzenlenen her hakedite yaplan i tutarnn % 3ne karlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geici kabul noksan bulunmayan ilerde geici kabul onay tarihinden sonra, geici kabul noksan bulunan ilerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn mteakip, geici kabul onay tarihinden sonra ykleniciye denir. Fiyat fark denen ilerde bu tutar, szleme tarihinden itibaren aylk TEFE (Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan Toptan Eya Fiyatlar ndeksi) zerinden gncelletirilmek suretiyle kesilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 10 (1) 8/10/2011 tarihinden nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilan edildii veya duyurulduu tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik 8/10/2011 tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

3/7/2009

27277

2

8/9/2009

27343

3

4/3/2010

27511

4

2/4/2010

27540

5

26/6/2010

27623

6

16/3/2011

27876

7

16/7/2011

27996

8

30/7/2011

28010

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz