1 Ekim 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28071

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

ISLAH AMALI HAYVAN YETTRC BRLKLERNN KURULMASI VE

HZMETLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Islah Amal Hayvan Yetitirici Birliklerinin Kurulmas ve Hizmetleri Hakknda Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (o) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

"o) Merkez Birlii Genel Kuruluna itirak etmek zere ye birliklerden seilecek asl yeler arasndan;

1) Asl ye says 500'e kadar olanlardan 6 delege,

2) Asl ye says 501-1000 aras olanlardan 7 delege,

3) Asl ye says 1001-5000 aras olanlardan 8 delege,

4) Asl ye says 5001 ve zeri olanlardan 8 delegeye ek olarak her 1000 asl yeye karlk 1 delege

ve ayn sayda yedek delege semek,"

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"(4) Toplant alp gndem maddelerinin grlmesine balandktan sonra herhangi bir sebeple toplantnn devamna imkan grlmemesi veya Divann ekilmesi halinde; gndemi tamamlamak zere Genel Kurulda ibra maddesi grlmemise Ynetim Kurulu, grlmse Bakanlk, Merkez Birlii veya yetkili mahkemece atanacak Ynetici Kurul (Kayyum) tarafndan yaplacak ar zerine Genel Kurul yeniden toplanr, bu konudaki ar ile ilgili olarak 16 nc madde uygulanr."

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

"(11) ki dnem Ynetim Kurulu Bakan olarak grev yapan ye, takip eden dnemde yeniden bakanla seilemez."

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin nc fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

"d) ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonular olumsuz kt takdirde dzenlenecek raporun birer rneini Ynetim Kurulu Bakanna vermek."

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

"(3) ki dnem Ynetim Kurulu Bakan olarak grev yapan ye, takip eden dnemde yeniden bakanla seilemez."

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

"GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelie gre kurulu belgelerini uyarlamak iin il birlikleri 31/12/2011 tarihine kadar, merkez birlikleri ise 31/4/2012 tarihine kadar 12 nci maddede yaplan deiikliklere uygun olarak Genel Kurullarn yapmak zorundadr."

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/4/2011

27899