26 Eylül 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28066

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2219

2013 Mersin Akdeniz Oyunları Organizasyonunda görev alacak genel koordinatör ve personele ödenecek ücret ile çalıştırılabilecek personel sayısının üst sınırının belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gençlik ve Spor Bakanlığının 5/9/2011 tarihli ve 3963 sayılı yazısı üzerine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

 

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                                          Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

 

12/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2219 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 2013 Mersin Akdeniz Oyunları Organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam veya yarı zamanlı en fazla 400 sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

MADDE 2 – (1) 2013 Mersin Akdeniz Oyunları hazırlık ve organizasyonu için görevlendirilecek;

a) Genel Koordinatöre en fazla brüt 14.995,00 TL,

b) Diğer personele en fazla brüt 5.998,00 TL,

sözleşme tutarı üzerinden ücret ödenebilir.

MADDE 3 – (1) Genel Koordinatör 15/9/2011 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar, bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen diğer yerli ve yabancı personelin;

a) % 10'u 15/9/2011 tarihinden,

b) % 30'u 1/1/2012 tarihinden,

c) % 60'ı ise 1/1/2013 tarihinden,

itibaren 30/6/2013 tarihine kadar çalıştırılabilir.

(2) Sözleşmeli personelin % 20'si, 31/12/2013 tarihine kadar tasfiye işlemlerinde çalışmaya devam edebilir.

(3) Bu Karara aykırı olmamak kaydıyla, çalıştırılacak personelin sözleşme esasları ve ücretleri ile görev süreleri 2013 Mersin Akdeniz Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar 15/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.