20 Eylül 2011 Tarihli ve 28060 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2011/2164    Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Özelleştirme Yüksek Kurulu ile İlgili 2011/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri