20 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28060

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Özelleştirme Yüksek Kurulu

GENELGE

2011/14

“Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri” konulu 2011/8 sayılı Başbakanlık Genelgesinin eki “Kurullar Listesi”nde yer alan “Özelleştirme Yüksek Kurulu”nun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince ekte belirtildiği şekilde yeniden oluşturulması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                         Başbakan

 

2- ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

Başkan             Recep Tayyip Erdoğan                             Başkan

Üyeler              Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çevre ve Şehircilik Bakanı,

                         Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı