16 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28056

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 2011/1)

MADDE 1 – (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan belediye grupları ekli listede gösterilmiştir.

MADDE 2 – (1) Nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre, belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri 2. grup,

c) Nüfusu 20.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 5.001 - 20.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 5.000 den aşağı olan belediyeler 5. grup.

MADDE 3 – (1) "Ticari ve/veya turistik yönden önem arz eden belediyeler" ile "il/ilçe merkezi olan belediyeler" mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.

MADDE 4 – (1) Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2010 Yılı Nüfus Tespitleri esas alınmıştır.

MADDE 5 – (1) 23/2/2007 tarihli ve 26443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Liste için tıklayınız.