14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET

ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ

KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların Borsa bünyesinde alım satımını,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2007

26528

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/9/2008

26986

2-

26/8/2009

27331