14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            12 Eylül 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-9066

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Eylül 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  12 Eylül 2011

      B.01.0.KKB.01-06-223-597

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/9/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9066 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Eylül 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI