14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/2065

             11 Ocak 2008 tarihinde Tunus’ta imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6062 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KADININ, AİLENİN VE ÇOCUKLARIN

STATÜLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

ve

Diğer tarafta Tunus Cumhuriyeti Hükümeti,

Bundan böyle “Akit Taraflar” olarak tanımlanacaklardır.

İki ülke arasında dostluk ve işbirliğini güçlendirmek niyetiyle,

İki ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmalarında kadın, aile ve çocukların önemli role sahip olduklarını gözönünde bulundurarak,

Aşağıda yer alan hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır:

1. Madde

Kadın, aile ve çocuk konularından sorumlu resmi kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini desteklemek

2. Madde

Aile ve toplum içinde kadınların statüsünün iyileştirilmesi amacıyla yasama ile sosyal ve kurumsal bağlamda kadınların güçlendirmesi alanlarında işbirliği başlatmak

3. Madde

Kadın, aile ve çocukların statüleri hakkında bilgi ve deneyimlerin paylaşımını kolaylaştırmak

4. Madde

İki ülkede kadın, aile ve çocuklar alanlarında faaliyet göstermekte olan sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla işbirliği başlatmak

5. Madde

İki ülkeden biri tarafından gerçekleştirilen ilgili aktivitelere çocukların katılımını desteklemek

6. Madde

Akit Taraflar, işbu Protokole ilişkin bir icra programının mümkün olan en kısa sürede hazırlanması hususunda mutabıktırlar.

7. Madde

İşbu Protokol görüş birliği sağlandığı takdirde değiştirilebilir veya revize edilebilir.

8. Madde

İşbu Protokolün uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin bir anlaşmazlık olduğu takdirde sözkonusu anlaşmazlık diplomatik kanallar aracılığıyla çözüme kavuşturulacaktır.

9. Madde

İşbu Protokol, Akit Tarafların, onaylama için anayasal açıdan gereken usullerin tamamlandığına dair birbirlerini haberdar etmelerinin ardından yürürlüğe girecek ve bir yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. İşbu Protokolün geçerliliğini yitirmesinden üç ay önce Akit Tarafların herhangi biri tarafından Protokolün ilgasına ilişkin yazılı bir bildirim yapılmadığı takdirde Protokol, otomatik olarak bir yıl daha uzatılmış olacaktır.

İşbu Protokol Tunus'ta 11 Ocak 2008 tarihinde imzalanmıştır.

Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerindeki her üç metin de orijinaldir ve eşit şekilde geçerlidir. Yorumlanmasında fikir ayrılığı olduğu takdirde İngilizce dilindeki metin esas alınacaktır.

 

                TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                              TUNUS CUMHURİYETİ

                             HÜKÜMETİ                                                                                      HÜKÜMETİ

                                 ADINA                                                                                              ADINA

 

                       NİMET ÇUBUKÇU                                                                SARRA KANOUN JARRAYA

                       DEVLET BAKANI                                                                    KADIN, AİLE, ÇOCUK VE

                                                                                                                          YAŞLI KİMSELER BAKANI

 

 

PROTOCOL ON COOPERATION FOR THE PROMOTION OF THE STATUS OF

WOMEN, FAMILY AND CHILDREN BETWEEN THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF TUNISIA

The Government of the Republic of Turkey on one side,

and

The Government of the Republic of Tunisia on other side,

Hereinafter recognized as the “Contracting Parties”,

Wishing to reinforce friendship and cooperation between the two countries,

Considering the importance of the role that women, family and children can play in the social and economic development of the two countries,

Have agreed to the following:

Article 1

To act in favor of cooperation between the governmental institutions and organizations in charge of women, family and children.

Article 2

To initate cooperation in the field of legislation and social and institutional promotion of women with a view to improvement of their status within the family and the society.

Article 3

To facilitate the sharing of experiences and information on the status of women, family and children.

Article 4

To initiate cooperation in order to increase the knowledge and experiences of the civil society organizations in two countries working in the field of women, family and children.

Article 5

To act in favor of the participation of the children in related activities organized by either one of the two countries.

Article 6

The two Parties agree to the elaboration of an executive program of the present Protocol at the earliest stage possible.

Article 7

The present Protocol can be amended or revised by common understanding.

Article 8

Any disagreement arising from the implementation or interpretation o the present Protocol will be settled through diplomatic channels.

Article 9

This protocol comes into effect after the Contracting Parties notify each other of the completition of constitutionally required procedures for ratification and it will remain in force for a period of one year and shall thereafter be automatically renewed for further successive periods of one year, unless a written notice of termination is given by either Contracting Party three months prior to the expiry of the Protocol.

Signed in Tunis on the 11th January 2008.

Three originals in Turkish, Arabic and English versions, the three texts are equallyauthentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

         FOR THE GOVERNMENT OF THE                                          FOR THE GOVERNMENT OF THE

                  REPUBLIC OF TURKEY                                                            REPUBLIC OF TUNISIA

 

                       NİMET ÇUBUKÇU                                                            SARRA KANOUN JARRAYA

                       STATE MINISTER                                                        MINISTER OF WOMEN, FAMILY,

                                                                                                           CHILDHOOD AND ELDERLY AFFAIRS

 

 

Yabancı dil metin için tıklayınız.