14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/2062

             18/9/2006 tarihinde Bakü’de imzalanan ve 22/2/2011 tarihli ve 6128 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                      B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                          N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                              Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                       H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                       M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                        Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA 17 TEMMUZ 1998 TARİHİNDE ANKARA’DA

İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ’NİN

REVİZYONU İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

Sosyal güvenlik alanında Tarafların mevzuatlarında meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak, Sözleşme’de aşağıdaki değişikliklerin yapılması konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1

Sözleşmenin 2 nci maddesi 1 inci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki a.5. alt bendi ilave edilmiştir.

“a.5. Bir hizmet akdine tabi olarak çalışan sigortalılar açısından uygulanan İşsizlik Sigortası Kanunu”

Madde 2

Sözleşmenin 2 nci maddesi 1 inci fıkrasının (b) bendi b.2 alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b.2. İstihdam Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu”

Madde 3

Sözleşmenin 2 nci maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi b.3 alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b.3. Azerbaycan Cumhuriyeti İş Kanunu”

Madde 4

Sözleşmenin 2 nci maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinin b.4 alt bendi sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Madde 5

Sözleşmenin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 - Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı sigortalılık sürelerinin tamamlanması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu tarafın yetkili kurumu, diğer Akit Tarafın mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak koşulu ile değerlendirir.

2 - Yardımların miktarı, süresi ve ödeme şekli yardımı yapan yetkili kurumun mevzuatına göre belirlenir.”

Madde 6

Bu Ek Sözleşme, Tarafların zorunlu olan iç hukuki prosedürlerinin yerine getirilmesi konusunda yazılı teatilerinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme yürürlükte kaldıkça geçerlidir.

Bu Ek Sözleşme 18/9/2006 tarihinde Bakü’de, her iki metin eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Azerbaycan dillerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

 

                     Türkiye Cumhuriyeti                                                                   Azerbaycan Cumhuriyeti

                         Hükümeti Adına                                                                              Hükümeti Adına

 

                   Murat BAŞESGİOĞLU                                                                    Fizuli ALEKBEROV

         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                                                       Çalışma ve Halkın Sosyal

                                                                                                                                   Koruması Bakanı

 

 

Yabancı Dil metin için tıklayınız.