13 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28053

TEBLİĞ

Başbakan Yardımcılığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI

KARARA İLİŞKİN 2006-32/32 SAYILI TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2011-32/39

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin 2006-32/32 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinin (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kıymetli Madenler Borsasına üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymetli taşların, işlenmemiş kıymetli madenler ile barlar veya külçeler halindeki işlenmiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve söz konusu Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.