13 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28053

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        12 Eylül 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-9057

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti, Tunus ve Libya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             12 Eylül 2011

      B.01.0.KKB.01-06-222-594

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/9/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9057 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti, Tunus ve Libya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI