13 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28053

ATAMA KARARLARI

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2011/676

             1 – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali BİRİNCİ’nin Polis Akademisi’ndeki asli görevine iade edilmek üzere bu görevden alınması 4652 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

                                                                                  12/9/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Bülent ARINÇ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/677

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Zeki CAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

                                                                                  12/9/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı