4 Eylül 2011 Tarihli ve 28044 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri