27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                   26 Ağustos 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-8727

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             27 Ağustos 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        26 Ağustos 2011

      B.01.0.KKB.01-06-208-570

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 26/8/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8727 sayılı yazınız.

             27 Ağustos 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI