27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 4356                                                                                                  Karar Tarihi: 25/8/2011

Kurul Başkanlığının 24/8/2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 12/8/2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.55.1-18525 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Fibabanka A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde faktoring işlemlerini yapması konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.