27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNLİSANS, LİSANS VE TIP

DOKTORLUĞU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2000 tarihli ve 24184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik Sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt olurlar. Hazırlık Sınıfı sonunda başarılı olan öğrencilerin birinci sınıfa kaydı yapılır. Hazırlık sınıfında devamsızlık dışında başarısız olan öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.