27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdari yargı hâkim adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 10/05/2011 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLARI

 

3. derecenin 1. kademesi (950+2300) gösterge ile;

1- 124777 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Ali AYDIN  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

 

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) gösterge ile;

2- 120526 Diyarbakır İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Ali ATKAN  Sivas İdare Mahkemesi Üyeliğine,

3- 124810 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Erkan DEMİR  Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine,

 

6. derecenin 1. kademesi (760+1600) gösterge ile;

4- 124796 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Davut TAŞGIT Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

 

6. derecenin 2. kademesi (785+1600) gösterge ile;

5- 124804 İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Ümit EYÜPOĞLU  Sivas Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

 

7. derecenin 1. kademesi (705+1500) gösterge ile;

6- 124770 Aydın İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa BÜYÜKŞAHİN  Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

7-124808 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Emine YILDIRIM  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

 

7. derecenin 2. kademesi (720+1500) gösterge ile;

8- 124779 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Emine Bilge ÖZDEMİR  Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

 

8. derecenin 2. kademesi (675+1300) gösterge ile;

9- 124784 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Akif KARA  Tokat İdare Mahkemesi Üyeliğine,

10- 124786 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Burak KARAKUŞ  Çorum  İdare Mahkemesi Üyeliğine,

 

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) gösterge ile;

11- 118561 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Özlem ÖZDEMİR  Van  İdare Mahkemesi Üyeliğine,

12- 120505 Konya İdari Yargı Hâkim Adayı Cem DERİN  Sakarya Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

13- 124764 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Emre ERMAN  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

14- 124765 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Şaban Emre DÜLGER  Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

15- 124766 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Erhan ERYAT Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

16- 124767 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Eda EKMEKCİ  Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

17-  124768 Aydın İdari Yargı Hâkim Adayı Erdem Cuma BOZKURT  Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyeliğine,

18-  124769 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Emine AKPINAR GÜLER Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine,

19- 124771 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Abdullah Kamil SARIYILDIZ   Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

20-  124772 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Levent KIZILER Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

21-  124773 Konya İdari Yargı Hâkim Adayı Necdet TANİN Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

22-  124774 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hürü AKÇA Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

23- 124775 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Kasım KİRAZLI Gaziantep Vergi  Mahkemesi Üyeliğine,

24- 124776 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail GÜVENÇ  Van İdare Mahkemesi Üyeliğine,

25-  124778 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Selçuk TOSUN Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

26- 124780 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Halil İbrahim ABAY  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

27-  124781 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Abdulgani MUSULLU  Erzurum Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

28-  124782 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Musa YAĞMUR  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

29- 124783 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İbrahim ÖZERDEM Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

30- 124785 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Fatih KARAMAN  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

31-  124787 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nermiye Başak MAHMAT Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

32-  124788 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı  Fatma Betül YILDIZ  Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

33-  124789 Gaziantep İdari Yargı Hâkim Adayı Abdi SAĞLAM Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

34- 124790 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet SİL  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

35- 124791 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet AKÇA Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

36- 124792 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Halil MERCAN Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

37- 124793 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Şükrü Emrah YILMAZ  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

38- 124794 Gaziantep İdari Yargı Hâkim Adayı  Sabit Numan KAYA  Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

39- 124795 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Osman KILIÇASLAN  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

40- 124797 Gaziantep İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet ALÇAY  Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

41- 124798 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Sündüs KURTOĞLU  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

42- 124800 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Gülşah DEMİRKOL  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

43- 124801 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Abdullah Seçil ÇALIKAN Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

44- 124802  İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı  Ali Hamza ŞAHİN  Van İdare Mahkemesi Üyeliğine,

45- 124803 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı  Yunus Emre GÜNEŞ Denizli İdare Mahkemesi Üyeliğine,

46- 124805 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Bahadır DEMİR Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

47- 124806 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet SAYGILI  Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine,

48- 124807 İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Ziyade KELEŞ Balıkesir İdare Mahkemesi Üyeliğine,

49- 124809 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ali Fuat DEMİRKOL  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

50- 124811 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Yavuz CENGİZ  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

51- 124812 Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Kenan ÇAKIRCA  Ordu Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

52- 124813 Konya İdari Yargı Hâkim Adayı Kenan TOSUN  Danıştay Tetkik Hâkimliğine,

 

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 10/05/2011 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

ADLÎ YARGI HÂKİM ve SAVCI ADAYLARI

 

4. derecenin 2. kademesi (950+2300) gösterge ile;

1- 122891 Adana Adlî Yargı Savcı Adayı Taner ŞEN  Cizre Cumhuriyet Savcılığına,

 

5. derecenin 1. kademesi (835+2200) gösterge ile;

2- 124707 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Sinan İCİK  Silvan Hâkimliğine,

 

5. derecenin 2. kademesi (865+2200) gösterge ile;

3- 93856 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Özgür KOÇ  Ereğli (Konya) Hâkimliğine,

4- 124726 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Mustafa POLAT  Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

 

6. derecenin 1. kademesi (760+1600) gösterge ile;

5- 123183 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Duygu OKTAY KILIÇ  Savur Hâkimliğine,

 

6. derecenin 2. kademesi (785+1600) gösterge ile;

6- 100554 Ankara Adlî Yargı Hâkim Adayı Mustafa  KESER Afşin  Hâkimliğine,

 

7. derecenin 1. kademesi (705+1500) gösterge ile;

7- 122892 Uşak Adlî Yargı Hâkim Adayı Ramazan TÜRKMEN  Kâhta Hâkimliğine,

 

8. derecenin 2. kademesi (675+1300) gösterge ile;

8- 105497 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Abdullah GÜL  Gerede Cumhuriyet Savcılığına,

 

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) gösterge ile;

9- 122211 Ankara Adlî Yargı Savcı Adayı Mustafa SÜRMELİ  Giresun Cumhuriyet Savcılığına,

10- 122214 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Emrah KORKMAZ  Nazilli Hâkimliğine,

11- 122225 İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Hakan ARIKAN  Aksaray Hâkimliğine,

12- 122233 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Umut Salih TİRYAKİOĞLU  Elbistan Cumhuriyet Savcılığına,

13- 122238 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Murat ULUSOY  Alaca Cumhuriyet Savcılığına,

14- 122239 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Fedai TEKTEN  Rize Cumhuriyet Savcılığına,

15- 122241 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Üzeyir GÜLSOY  Tokat Cumhuriyet Savcılığına ,

16- 122245 Zonguldak Adli Yargı Hâkim Adayı Serap KOÇ ÇELİK   Mustafakemalpaşa Hâkimliğine,

17- 122251 Isparta Adli Yargı Savcı Adayı Cihan Koray ÇİFTÇİ  Düzce Cumhuriyet Savcılığına,

18- 122253 Bafra Adli Yargı Hâkim Adayı Mustafa YILDIZ  Devrek Hâkimliğine,

19- 122256 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Hasan ÇIPLAK  Tavşanlı Hâkimliğine,

20- 122261 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Abdülvahap DABAKOĞLU  Kelkit Hâkimliğine,

21- 122267 Samsun Adli Yargı Hâkim Adayı İbrahim SEMİZ  Adıyaman Hâkimliğine,

22- 122269 Diyarbakır Adli Yargı Savcı Adayı Yunus Feryat SORKUT  Kilis Cumhuriyet Savcılığına,

23- 122273 Tokat Adli Yargı Savcı Adayı Keramettin KAYA  Batman Cumhuriyet Savcılığına,

24- 122278 Bursa Adli Yargı Savcı Adayı Sabri DAĞDELEN  Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

25- 122281 Ceyhan Adli Yargı Hâkim Adayı Onur TİLAV  Emet Hâkimliğine,

26- 122295 Üsküdar Adli Yargı Hâkim Adayı Sevim SOLMAZ  Tire Hâkimliğine,

27- 122312 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Osman PEDİZ  Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına,

28- 122320 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Haydar Şaban KARAKÖSE Uludere Hâkimliğine,

29- 122321 Silifke Adli Yargı Savcı Adayı Nebi ERKEN  Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,

30- 122333 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Engin ŞAHİN  Susurluk Cumhuriyet Savcılığına,

31- 122337 Ordu Adli Yargı Savcı Adayı Erdinç KAYA  Iğdır Cumhuriyet Savcılığına,

32- 122338 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Yasin KÖSE  Dinar Hâkimliğine,

33- 122382 Konya Adli Yargı Savcı Adayı Muhammet İNAN  Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına,

34- 122391 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Gökhan DÜĞER  Erdemli Cumhuriyet Savcılığına,

35- 122400 Sinop Adli Yargı Hâkim Adayı Emrullah ÜN  Bitlis Hâkimliğine,

36- 122408 İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Hacı ATEŞ  Boyabat Hâkimliğine,

37- 122415 Nevşehir Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet Vehpi COŞKUN  Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına,

38- 122417 Seydişehir Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet PARLAR  Merzifon Cumhuriyet Savcılığına,

39- 122423 Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı Yakup AKINCI  Kaş Hâkimliğine,

40- 122427 Sinop Adli Yargı Savcı Adayı Özder KAR  Karataş Cumhuriyet Savcılığı,

41- 122430 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Tuncay AKYAZI  Iğdır Hâkimliğine,

42- 122434 Erzurum Adli Yargı Hâkim Adayı Yakup DEMİRCİ  Ortaköy Hâkimliğine,

43- 122442 İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Cüneyt GÖKOĞLU  Eleşkirt Hâkimliğine,

44- 122444 Malatya Adli Yargı Savcı Adayı Mustafa TÜNAY  Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına,

45- 122449 Bingöl Adli Yargı Savcı Adayı Murat DEMİRCİOĞLU Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığına,

46- 122465 Aksaray Adli Yargı Savcı Adayı Utku KİBRİTÇİOĞLU  Kars Cumhuriyet Savcılığına,

47- 122478 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Fatma ÇELİK  Germencik Hâkimliğine,

48- 122490 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Emre EROLTEKİN  İhsaniye Hâkimliğine,

49- 122497 Kahramanmaraş Adli Yargı Savcı Adayı Ferhat AKSU  Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına,

50- 122525 Yozgat Adli Yargı Savcı Adayı Fahri TEKİN  Muş Cumhuriyet Savcılığına,

51- 122545 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Cem SOLMAZ  Batman Cumhuriyet Savcılığına,

52- 122564 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı İzzet KOÇER  Muş Hâkimliğine,

53- 122582 Iğdır Adli  Yargı Hâkim Adayı Özkan İPİV  Hassa Hâkimliğine,

54- 122586 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Bilgehan KOCABAY  Batman Hâkimliğine,

55- 122587 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Tolga Hamit EROL  Van Cumhuriyet Savcılığına,

56- 122594 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Funda ASLAN  Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına,

57- 122727 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Suphi AKYILDIZ  Düziçi Cumhuriyet Savcılığına,

58- 122904 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Fatih ERGÜL  Burdur Cumhuriyet Savcılığına,

59- 123777  Mersin Adli Yargı Savcı Adayı Ali KILINÇ  Mardin Cumhuriyet Savcılığına,

60- 124691 Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Burcu KAĞAN  Espiye Hâkimliğine,

61- 124692 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet Akif  COŞAR  Van Cumhuriyet Savcılığına,

62- 124695 Çorum Adli Yargı Hâkim Adayı Ayça ÇOBAN  Yüksekova Hâkimliğine,

63- 124696 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı  Salim BALIK  Muradiye Hâkimliğine,

64- 124700 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Özcan SÖĞÜT   Vezirköprü Hâkimliğine,

65- 124701 Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı Pınar ERGUT  Kozan Hâkimliğine,

66- 124702 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Bersu RENK  Kızıltepe Hâkimliğine,

67- 124704 Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı Gökhan BOYDAK  Araklı Cumhuriyet Savcılığına,

68- 124705 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Melike UĞUR  İskenderun Cumhuriyet Savcılığına,

69- 124708 Antalya Adli Yargı Savcı Adayı Senem GÜRBÜZER  Erzincan Cumhuriyet Savcılığına,

70- 124711 Bingöl Adli Yargı Savcı Adayı Hilal Tuğba YAVUZ  Ağrı Cumhuriyet Savcılığına,

71- 124713 Silifke Adli Yargı Savcı Adayı Ali BÜYEKÇETİNKAYA  Bor Cumhuriyet Savcılığına,

72- 124717 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Nuri ŞAHAN  Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,

73- 124718 Elazığ Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet BAŞKAYA  Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığına,

74- 124719 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Sibel POLAT  Suluova Hâkimliğine,

75- 124720 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Soner YAYLA  Erbaa Hâkimliğine,

76-  124721 Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı Nemci YILMAZ  Derik Hâkimliğine,

77- 124722 Kartal Adli Yargı Hâkim Adayı Elem Rana SÖNMEZ  Van Hâkimliğine,

78- 124724 Gaziantep Adli Yargı Hâkim Adayı İbrahim TİMUR  Başkale Hâkimliğine,

79- 124725 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Mehmed Emin DOĞAN  Cihanbeyli Hâkimliğine,

80- 124727 Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Meriç Gonca KUTLUK   Yüksekova Hâkimliğine,

81- 124728 Muğla Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet Fatih ALDEMİR  Bafra Cumhuriyet Savcılığına,

82- 124729 Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı Elif ÖZTÜRK  Elbistan Hâkimliğine,

83- 124697 Aydın Adli Yargı Savcı Adayı Gülcan DEMİRCİ (BARDAKÇI)  Dörtyol Cumhuriyet Savcılığına,

84- 124699 Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Seyid UÇAR  Çorum Cumhuriyet Savcılığına,

 

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

                Adlî yargı hâkim ve savcı adaşlarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca 29/07/2011 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13.maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

KARAR : 29.07.2011 / 1464

 

ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI

 

3.derecenin 1.kademesi (1020+3000) gösterge ile;

 1)

125253

Malatya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Abdulkadir

KUTLUK

Susuz (Kars) Hâkimliğine,

 

4.derecenin 1.kademesi (915+2300) gösterge ile;

2)

125153

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Bilgin

ÖZTÜRK

Bozkır (Seydişehir) Hâkimliğine,

3)

125265

Erzurum

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Nurdan

OĞUZ

Eğil (Diyarbakır) Hâkimliğine,

 

 

5.derecenin 1.kademesi (835+2200) gösterge ile;

4)

93336

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mustafa

KAHRAMAN

Kargı (Çorum) Hâkimliğine,

5)

93500

İzmir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gülsen

ŞEN

Burdur Hâkimliğine,

6)

93518

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Özlem

YAYLA

Dikili (Bergama) Hâkimliğine,

7)

94168

Batman

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İdris

ERKOL

Ereğli (Konya) Hâkimliğine,

8)

125238

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Alper Zeki

GÜREL

Didim (Söke) Cumhuriyet Savcılığına,

9)

125544

Burdur

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yeliz

BOZKURT

Bergama Hâkimliğine,

 

6.derecenin 1.kademesi (760+1600) gösterge ile;

10)

100532

Adana

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Muhammet Hilmi

AVAN

Bergama Hâkimliğine,

11)

125310

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Seyit

KAYA

İskenderun Hâkimliğine,

12)

125589

Karabük

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Derya

DOĞAN

Kilis Hâkimliğine,

 

6.derecenin 2.kademesi (785+1600) gösterge ile;

13)

94122

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mehmet

İLHAN

Karaman Cumhuriyet Savcılığına,

 

8.derecenin 2.kademesi (675+1300) gösterge ile;

14)

125332

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mustafa

ÖZKAN

Turgutlu (Manisa) Cumhuriyet Savcılığına,

15)

125462

Muş

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Salih Bahadır

YILDIRIM

Dazkırı (Dinar) Cumhuriyet Savcılığına,

16)

125547

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Oğuz

YURTKULU

Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,

 

8.derecenin 1.kademesi (660+1300) gösterge ile;

17)

120366

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hasan

ERKOÇ

Artova (Tokat) Hâkimliğine,

 

18)

122248

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Habip

OĞUZ

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,

 

19)

122252

Sincan

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mehmet

TANRIÖVER

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,

 

20)

122304

Konya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Eyyüp

GÜLER

Hizan (Bitlis) Hâkimliğine,

 

21)

122331

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Günay

GÜNER

Görele (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

 

22)

122356

Mardin

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mehmet Kıvanç

KILSIZOĞLU

Düzce Cumhuriyet Savcılığına,

 

23)

122418

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ahmet Zahid

DEMİRHAN

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,

 

24)

122448

Kayseri

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Emre Efe

ŞİMŞEK

Biga (Çanakkale) Hâkimliğine,

 

25)

122456

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Lütfü

BOYALI

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına,

 

26)

122476

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Esra

ÇAKIR

Çemişgezek (Elazığ) Hâkimliğine,

27)

122531

Diyarbakır

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Abdurrahman

ÜNÜVAR

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına,

28)

122557

Muğla

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mustafa

BÖREKÇİ

Dicle (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

29)

122567

Fethiye

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hamit

SUCU

Kangal (Sivas) Cumhuriyet Savcılığına,

30)

122572

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Fatih Ceyhun

UMUTLU

Karaman Cumhuriyet Savcılığına,

31)

122574

Akhisar

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Kamil

YILMAZ

Kozaklı (Nevşehir) Cumhuriyet Savcılığına,

32)

122731

İstanbul

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Bayram

ŞAHİN

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına,

33)

124554

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Rana

TOPCU

Arpaçay (Kars) Hâkimliğine,

34)

124560

Kayseri

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehtap

ACAR İKİZ

Düzce Hâkimliğine,

35)

124571

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yaşar

KAZANCI

Şavşat (Artvin) Hâkimliğine,

36)

124576

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gökhan

AKSUNGUR

Silifke Hâkimliğine,

37)

124586

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Tarık

ÇAVAK

Çermik (Diyarbakır) Hâkimliğine,

38)

124596

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Murat

KILCİ

Milas (Muğla) Hâkimliğine,

39)

124703

Yozgat

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Abdullah Mesut

DURMAN

İncirliova (Aydın) Hâkimliğine,

40)

125121

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Dursun

ODABAŞI

Vakfıkebir (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

41)

125122

Üsküdar

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ahmet

MERT

Sarız (Kayseri) Hâkimliğine,

42)

125125

İstanbul

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Erkan

ALP

Sarıveliler (Ermenek) Hâkimliğine,

43)

125126

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Emre Giray

GÖRMEZ

Mardin Cumhuriyet Savcılığına,

44)

125135

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Tuğçe

TOLAY

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına,

45)

125136

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gamze

TÜMERDEM

Çatalca (Silivri ) Hâkimliğine,

46)

125137

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Sinem

USTA

Ordu Cumhuriyet Savcılığına,

47)

125141

Hatay

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Demet

UYAN

Van Hâkimliğine,

48)

125143

Çorum

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gülnaz

SAYAR

Batman Hâkimliğine,

49)

125144

Gaziantep

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Naciye

ONGUN

Ceyhan Hâkimliğine,

50)

125147

Akhisar

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Muhammed

AYDIN

Gevaş (Van) Hâkimliğine,

51)

125148

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Özge

KILIÇ

Nazilli Hâkimliğine,

52)

125151

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehmet Emre

SARIYILDIZ

Fatsa (Ünye) Hâkimliğine,

53)

125152

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yakup Ali

KAHVECİ

Silvan (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

54)

125155

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yavuz

ERASLAN

Azdavay (Kastamonu) Hâkimliğine,

55)

125157

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Canberk

ONAROK

Düzce Cumhuriyet Savcılığına,

56)

125159

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Eyyüp

AKGÜL

Tekman (Hınıs) Hâkimliğine,

57)

125160

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mevlüt

SARIKAYA

Çarşamba Hâkimliğine,

58)

125161

Ağrı

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Berna

ESER

Burhaniye Hâkimliğine,

59)

125166

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Rıza

DEDEBALİ

Orhangazi (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

60)

125170

Trabzon

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mustafa İlker

AYDIN

Şuhut (Afyonkarahisar) Hâkimliğine,

61)

125173

Eskişehir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ayşegül

BALABAN

Şirvan (Siirt) Hâkimliğine,

62)

125174

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Emrah

ERDİ

Tomarza (Kayseri) Hâkimliğine,

63)

125177

Kadıköy

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Rukiye

GÜVEN BOYALI

Alaşehir Hâkimliğine,

64)

125181

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Olcay

SÖNMEZ

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına,

65)

125182

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Nazlım

DİRİK

Karaman Hâkimliğine,

66)

125185

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Cangül

ALTUNDİŞ

Beytüşşebap (Şırnak) Cumhuriyet Savcılığına,

67)

125186

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Serhan

BUDAK

Terme (Çarşamba) Hâkimliğine,

68)

125187

Bakırköy

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Onur Rıfat

ATILGAN

Van Cumhuriyet Savcılığına,

69)

125188

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Şengül

TELLİ

Sürmene (Trabzon) Hâkimliğine,

70)

125189

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ahmet

KAYA

Hilvan (Siverek) Cumhuriyet Savcılığına,

71)

125190

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Samet

YAZICI

İspir (Erzurum) Hâkimliğine,

72)

125192

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hasan

CANDAN

Silivri Cumhuriyet Savcılığına,

73)

125193

Elazığ

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Şenay

ÖNER

Bucak (Burdur) Hâkimliğine,

74)

125194

Adıyaman

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Sultan

YILDIRIM

Çorlu Hâkimliğine,

75)

125195

Seydişehir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Uğur

SÖNMEZ

Akhisar Hâkimliğine,

76)

125199

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ahmet

BALABAN

Çayeli (Rize) Cumhuriyet Savcılığına,

77)

125200

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Emre

AYVAZ

Karacabey (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

78)

125204

İstanbul

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ömer

ALTAY

Bahçe (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

79)

125205

Trabzon

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Tuğba

DEMİR

Karaman Hâkimliğine,

80)

125206

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Seçil

ÖZDEMİR

Amasya Hâkimliğine,

81)

125207

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Berrin

DINGAZ

Akçakale (Şanlıurfa) Hâkimliğine,

82)

125208

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Aykan

KILIÇOĞLU

Sinop Hâkimliğine,

83)

125209

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yasemin

EJDER

Kars Cumhuriyet Savcılığına,

84)

125210

Isparta

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehmet

ÇELİKTÜRK

Gölköy (Ordu) Hâkimliğine,

85)

125211

İzmir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Merve

OKTAY

Erzincan Hâkimliğine,

86)

125215

K.Maraş

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Huzeyfe

YÜCEDAĞ

Hassa (Hatay) Cumhuriyet Savcılığına,

87)

125216

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Nazan

ÖZDEMİR

Bilecik Hâkimliğine,

88)

125220

Mersin

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

İsmet

TAN

Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

89)

125225

Mersin

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hacı Ömer

KOYUNCU

Sinop Cumhuriyet Savcılığına,

90)

125226

Batman

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Abdurrahman

ÇİÇEK

Ereğli (Konya) Hâkimliğine,

91)

125229

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Semra

ÇAKIR DEDEBALİ

Orhangazi (Bursa) Hâkimliğine,

92)

125230

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Buket

BULAK

Kulp (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

93)

125231

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Recep

ÜNVER

Marmaris (Muğla) Hâkimliğine,

94)

125232

Kayseri

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

İbrahim

İLTER

Gercüş (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına,

95)

125233

Kastamonu

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ceyhan

DİKKILOĞLU

Manavgat Hâkimliğine,

96)

125235

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Esra

KARAKÖSE

Erdemli (Mersin) Hâkimliğine,

97)

125237

İskenderun

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yavuz  Mahmut

ÇENGE

Soma (Akhisar) Hâkimliğine,

98)

125239

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hatice

AKÇA

Çerkezköy (Çorlu) Hâkimliğine,

99)

125241

Sincan

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Harun

ŞAVUR

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,

100)

125243

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ali Serhat

ŞAHİN

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına,

101)

125245

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Aysun

KOCAKUŞAKOĞULLARI

Bandırma Hâkimliğine,

102)

125247

Antalya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Süleyman

DURSUN

Şaphane (Kütahya) Hâkimliğine,

103)

125252

Bolu

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Emrah

ÖZKAN

Serik (Manavgat) Cumhuriyet Savcılığına,

104)

125254

Hatay

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ufuk Mustafa

SÜREN

Çiftlik (Niğde) Cumhuriyet Savcılığına,

105)

125256

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Özlem

GÜNDOĞDU

Bodrum (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,

106)

125257

Adana

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Süleyman

POLAT

Foça (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,

107)

125259

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Sedef

AYVAZ

Karacabey (Bursa) Hâkimliğine,

108)

125260

Bursa

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gürcan

KAYA

Karlıova (Bingöl) Hâkimliğine,

109)

125261

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Nimet

GÜNDOĞDU

Erdek (Bandırma) Hâkimliğine,

110)

125262

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Serdar

KOÇ

Yenişehir (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

111)

125264

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Bayram

ERDAŞ

Eflani (Karabük) Hâkimliğine,

112)

125268

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Burcu

DEMİRCİ

Terme (Çarşamba) Hâkimliğine,

113)

125269

İstanbul

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Meltem

ARI

Dicle (Diyarbakır) Hâkimliğine,

114)

125271

Denizli

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ummahan

YILDIZ

Pervari (Siirt) Hâkimliğine,

115)

125273

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Sadi

ÇETİN

Karamürsel (Kocaeli) Hâkimliğine,

116)

125274

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Cihat

BİNGÖL

Keşan (Edirne) Cumhuriyet Savcılığına,

117)

125276

Bakırköy

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Bilal

GÖÇEN

Saimbeyli (Kozan) Hâkimliğine,

118)

125279

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Fatih

AYGÜN

Horasan (Erzurum) Hâkimliğine,

119)

125280

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Musa

ALPEREN

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,

120)

125281

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Şeref

ATA

Biga (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,

121)

125283

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Muharrem

ELEN

Doğanhisar (Akşehir) Hâkimliğine,

122)

125284

Erzurum

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ahmet Güven

USLU

Çatak (Van) Hâkimliğine,

123)

125285

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hüseyin

KOCABAY

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,

124)

125286

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Kadir

ÇAKMAK

Terme (Çarşamba) Cumhuriyet Savcılığına,

125)

125287

Sincan

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Burcu

AYKAR

Ulus (Bartın) Cumhuriyet Savcılığına,

126)

125288

Eskişehir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Fulya Nihal

CERİT

Hanak (Ardahan) Hâkimliğine,

127)

125293

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yunus

GENÇ

Çekerek (Yozgat) Cumhuriyet Savcılığına,

128)

125295

Amasya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Özkan

GÜREL

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına,

129)

125296

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Melih

CÖHCE

Suruç (Şanlıurfa) Hâkimliğine,

130)

125298

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mehmet Fatih

ÖĞE

Safranbolu (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına,

131)

125299

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Abdullah

GÜLBAŞ

Gökçebey (Zonguldak) Hâkimliğine,

132)

125300

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Serhat

ÜSTÜNER

Bahçe (Osmaniye) Hâkimliğine,

133)

125303

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gülcan

KARAKAŞ

Akşehir Hâkimliğine,

134)

125304

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Sait Fırat

ODABAŞI

Andırın (Kahramanmaraş) Cumhuriyet Savcılığına,

135)

125305

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yusuf

MENTEŞ

Safranbolu (Karabük) Hâkimliğine,

136)

125306

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Zeynep

COŞGUN

Kozluk (Batman) Hâkimliğine,

137)

125308

İzmir

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Serkan

BİRDANE

Suşehri (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığına,

138)

125309

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Süleyman

TANRIKULU

Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına,

139)

125313

Ünye

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Fatih

KOL

İznik (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

140)

125316

Adana

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ömer

İLHAN

Göksun (Elbistan) Cumhuriyet Savcılığına,

141)

125317

Alaşehir

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

İbrahim

AKIN

Artova (Tokat) Cumhuriyet Savcılığına,

142)

125320

Sincan

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Sena

ŞAHSUVAROĞLU ÜNLÜ

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına,

143)

125321

Akşehir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İsmail

KASALAK

Turgutlu (Manisa) Hâkimliğine,

144)

125324

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Erdem

ÖZTÜRK

Çıldır (Ardahan) Hâkimliğine,

145)

125328

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Berrinhan

ERDOĞAN

Yıldızeli (Sivas) Hâkimliğine,

146)

125335

Antalya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mahmut

BIÇAKCI

Rize Cumhuriyet Savcılığına,

147)

125337

Denizli

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ragıp

GÜLLÜ

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına,

148)

125338

İzmir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Bilal

CANTÜRK

Çaykara (Trabzon) Hâkimliğine,

149)

125339

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yasin

İĞNECİ

Nurdağı (Gaziantep) Hâkimliğine,

150)

125340

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Melike Esma

CAN

Kozan Hâkimliğine,

151)

125344

Mersin

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Evren

BAYKARA

Diyadin (Doğubayazıt) Cumhuriyet Savcılığına,

152)

125345

Burhaniye

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Samet

ÖZCAN

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına,

153)

125347

Aydın

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gül

YILDIZ

Varto (Muş) Hâkimliğine,

154)

125348

Kayseri

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Refika Nur

SOLAK

Bodrum (Muğla) Hâkimliğine,

155)

125349

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Saliha

İNCEL ŞAHİN

Aksaray Hâkimliğine,

156)

125352

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Emir

BAY

Çayeli (Rize) Hâkimliğine,

157)

125353

Karaman

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Latif

DEMİR

Mudanya (Bursa) Hâkimliğine,

158)

125355

Ordu

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Banu

ÇİÇEK

Bulancak (Giresun) Hâkimliğine,

159)

125357

Kayseri

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Osman

BERBER

Besni (Adıyaman) Hâkimliğine,

160)

125359

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Erdal

MENENGİÇ

Sivaslı (Uşak) Hâkimliğine,

161)

125360

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

İbrahim

MERTTÜRK

Aralık (Iğdır) Cumhuriyet Savcılığına,

162)

125364

Gaziantep

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Müslüm

KUZUDİŞLİ

Nurhak (Elbistan) Hâkimliğine,

163)

125365

Kastamonu

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yusuf

ALPAGUT

Silvan (Diyarbakır) Hâkimliğine,

164)

125369

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Fatih

KURTBECER

Sarayköy (Denizli) Hâkimliğine,

165)

125370

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mesuthan

ÖZDEMİR

Amasya Cumhuriyet Savcılığına,

166)

125371

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ahmet

YALÇIN

Gölhisar (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,

167)

125372

İstanbul

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mustafa

KARAKIZ

Merzifon (Amasya) Hâkimliğine,

168)

125373

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mehmet

KAYA

Turgutlu (Manisa) Cumhuriyet Savcılığına,

169)

125374

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ebuzer

BALCI

Dörtyol (İskenderun) Cumhuriyet Savcılığına,

170)

125375

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Şükran

TAMER

Silivri Cumhuriyet Savcılığına,

171)

125376

Malatya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Abdulvahap

DURAN

İmranlı (Sivas) Hâkimliğine,

172)

125378

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Halil

AYAZ

Alanya Cumhuriyet Savcılığına,

173)

125379

Silifke

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ali Aslan

ATALAY

Kargı (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına,

174)

125383

Aydın

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ümit

TELCİ

Geyve (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

175)

125385

Üsküdar

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mustafa Necmeddin

ÖZTOP

Mazıdağı (Mardin) Hâkimliğine,

176)

125386

Antalya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hüseyin

SAYIN

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,

177)

125388

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hüseyin

DEMİREL

Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,

178)

125391

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Önder

TOPAL

Tarsus Hâkimliğine,

179)

125392

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Nurullah

KARAKAŞ

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına,

180)

125395

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Murat

DEMİÇ

Manavgat Hâkimliğine,

181)

125396

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehmet

TÜRCAN

Ereğli (Konya) Hâkimliğine,

182)

125397

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ali

KAHYAOĞLU

Biga (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,

183)

125399

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Melek

TURGUT

Fethiye Hâkimliğine,

184)

125401

Mersin

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Serdar

TUNA

Adıyaman Hâkimliğine,

185)

125404

Sivas

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

İkram

COŞKUN

Marmaris (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,

186)

125405

Diyarbakır

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yağmur

ARSLAN

Van Cumhuriyet Savcılığına,

187)

125409

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Onur

ARSLANTEPE

Niğde Cumhuriyet Savcılığına,

188)

125413

Batman

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Melek

KAYA

Bodrum (Muğla) Hâkimliğine,

189)

125414

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Kadri

ÇEKER

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına,

190)

125420

Osmaniye

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Elif

ÇERÇİ

Sinop Cumhuriyet Savcılığına,

191)

125424

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Duygu

ÖNAL YILDIZ

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına,

192)

125425

Sincan

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Elif

BAYRAM

Beytüşşebap (Şırnak) Hâkimliğine,

193)

125426

Malatya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Tuncay

ÖZER

Karahallı (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına,

194)

125430

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hanifi Hakan

GÖK

Lice (Diyarbakır) Hâkimliğine,

195)

125432

Bakırköy

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Murat

ÖZVARDAR

Kilis Cumhuriyet Savcılığına,

196)

125438

Bakırköy

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hasan Basri

TAMA

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına,

197)

125439

İzmir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Sinem

SERMEN

Diyadin (Doğubayazıt) Hâkimliğine,

198)

125442

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Vedat

DEMİR

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına,

199)

125443

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Firuzan

AKYOL

Aralık (Iğdır) Hâkimliğine,

200)

125444

İstanbul

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İzzet

KOYUNCU

Didim (Söke) Hâkimliğine,

201)

125448

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehmet

DAĞ

Alanya Hâkimliğine,

202)

125449

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Güler

BODUROĞLU

Ortaca (Muğla) Hâkimliğine,

203)

125453

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Cengiz

DAĞDEVİREN

Söke Cumhuriyet Savcılığına,

204)

125455

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Seyhan

GÜVEN AYDEMİR

Doğanşehir (Malatya) Hâkimliğine,

205)

125456

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Alperen

PEKTAŞ

Batman Cumhuriyet Savcılığına,

206)

125457

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Zafer

YILMAZ

Mustafakemalpaşa (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

207)

125460

Elazığ

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mustafa

CELAYİR

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına,

208)

125463

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ali Burak

UĞUR

Tekkeköy (Samsun) Cumhuriyet Savcılığına,

209)

125464

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Haşim

TEKİN

Karakoçan (Elazığ) Hâkimliğine,

210)

125465

Silifke

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Emine

ÜNAL

Serik (Manavgat) Hâkimliğine,

211)

125470

Erzurum

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ertuğrul

SEÇER

Pülümür (Tunceli) Hâkimliğine,

212)

125471

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yusuf

DURGUT

Kurtalan (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,

213)

125472

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Burak

SÜMER

Babaeski (Kırklareli) Hâkimliğine,

214)

125475

Çankırı

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İsmail

ŞAHİN

Ulus (Bartın) Hâkimliğine,

215)

125477

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Merve

ARSLAN

Ayvalık (Burhaniye) Hâkimliğine,

216)

125479

Adana

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Sultan

GÜLERYÜZ

Tufanbeyli (Kozan) Hâkimliğine,

217)

125481

Söke

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Osman

NAS

Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,

218)

125489

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ömer

ÜNLÜ

Çankırı Hâkimliğine,

219)

125490

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Kezban

YILMAZ

Yeşilova (Burdur) Hâkimliğine,

220)

125492

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İlhami

YAVUZ

Düzce Hâkimliğine,

221)

125494

İstanbul

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Selcan

ÜNAL GÖKER

Salıpazarı (Çarşamba) Hâkimliğine,

222)

125495

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mutlu

COŞKUN

Körfez (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

223)

125497

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mahmut

CUVOĞLU

Kozluk (Batman) Hâkimliğine,

224)

125498

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Osman

BEKÇİ

Ahlat (Bitlis) Hâkimliğine,

225)

125503

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hasan

ÖZDEMİR

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına,

226)

125506

Vezirköprü

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Serkan

ÖZGÜNGÖR

Gerede (Bolu) Hâkimliğine,

227)

125507

Konya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İsmail

AYAZ

Arpaçay (Kars) Hâkimliğine,

228)

125508

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hüsamettin

UYAN

Yayladağı (Hatay) Hâkimliğine,

229)

125516

Sivas

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ümmügül

AYDIN ARNAK

Aksaray Hâkimliğine,

230)

125518

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mustafa

KOYUNCU

Göle (Ardahan) Hâkimliğine,

231)

125519

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Kadriye

AKINCI

Divriği (Sivas) Hâkimliğine,

232)

125520

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Filiz

KARADAĞ GÜLMEDİ

Batman Hâkimliğine,

233)

125521

Sincan

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mehmet Emin

ERDOĞDU

Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına,

234)

125524

Mersin

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Seda

SAAT BÜYÜKŞİMŞEK

Amasya Hâkimliğine,

235)

125525

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Şinasi Levent

AYDEMİR

Of (Trabzon) Hâkimliğine,

236)

125526

Manavgat

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Elif Aycan

HOTALAK

İskenderun Hâkimliğine,

237)

125527

Manisa

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ergün

YILMAZ

Aladağ (Kozan) Hâkimliğine,

238)

125528

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Yasemin

ÇOLAK

Babaeski (Kırklareli) Hâkimliğine,

239)

125530

İzmir

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ayşe

TANIR YILMAZ

Kars Cumhuriyet Savcılığına,

240)

125531

İstanbul

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Esma

CANIBEYAZ

Karayazı (Erzurum) Hâkimliğine,

241)

125532

Muş

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İbrahim

ARSLAN

Beydağ (Ödemiş) Hâkimliğine,

242)

125533

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ali

ERGİNER

İnegöl (Bursa) Cumhuriyet Savcılığına,

243)

125536

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Zeynep Duygu

OĞUZ

Ceyhan Hâkimliğine,

244)

125537

İzmir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gülay

SÖĞÜT

Palu (Elazığ) Hâkimliğine,

245)

125540

İstanbul

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Eray

AKKAVAK

Fatsa (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,

246)

125545

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Alper

DEMİRCAN

Rize Cumhuriyet Savcılığına,

247)

125546

Ceyhan

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Osman

KORKMAZ

Kalkandere (Rize) Hâkimliğine,

248)

125548

Nevşehir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Cansu

YILDIZ

Göksun (Elbistan) Hâkimliğine,

249)

125549

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Nilüfer

AYDIN

Eskil (Aksaray) Hâkimliğine,

250)

125550

Isparta

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yalçın

ÖZMEN

Bozüyük (Bilecik) Cumhuriyet Savcılığına,

251)

125551

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mahmut

ÖZDEMİR

Bahçesaray (Bitlis) Hâkimliğine,

252)

125552

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Özlem

YILMAZ

Mustafakemalpaşa (Bursa) Hâkimliğine,

253)

125555

K.Maraş

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Tolga Han

ALTINAY

Arpaçay (Kars) Cumhuriyet Savcılığına,

254)

125556

Üsküdar

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Kübra

ERGÜL

Çaldıran (Erciş) Hâkimliğine,

255)

125559

Ünye

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Cihat

KÖKSAL

Burdur Cumhuriyet Savcılığına,

256)

125561

Rize

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Faruk

ÖZALP

Edremit (Burhaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

257)

125563

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Zekeriya

GÖRENEZ

Hilvan (Siverek) Hâkimliğine,

258)

125565

Trabzon

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Şükranay

KAYAOĞLU YILMAZ

Torul (Gümüşhane) Hâkimliğine,

259)

125566

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Zakir

ALADA

Sapanca (Sakarya) Cumhuriyet Savcılığına,

260)

125568

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Aytekin

BAYRAKTAR

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına,

261)

125574

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Abdullah

SERT

Merzifon (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına,

262)

125580

İstanbul

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Emre

KILIÇ

Köyceğiz (Muğla) Cumhuriyet Savcılığına,

263)

125582

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

İbrahim

GÜNDÜZ

Silifke Cumhuriyet Savcılığına,

264)

125583

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Büşra

KESKİN

Digor (Kars) Hâkimliğine,

265)

125584

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Betül

BOZKAYA

Çekerek (Yozgat) Hâkimliğine,

266)

125586

Kocaeli

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Önder

EKİN

Of (Trabzon) Cumhuriyet Savcılığına,

267)

125587

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Nurhayat

ACAR

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,

268)

125588

Eskişehir

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Onur

ŞAHİN

Fatsa (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,

269)

125593

Bursa

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mustafa

KARAKOÇ

Van Hâkimliğine,

270)

125594

Adana

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Ferhat Yavuz

TAŞOLAR

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına,

271)

125596

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Abdulkadir

KAYGİSİZ

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine,

272)

125597

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hatice

CİDEM

Araban (Gaziantep) Hâkimliğine,

273)

125598

Midyat

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Tevfik

ÖNEN

Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

274)

125601

İzmir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hatice

GÜNEYLİ

Bozova (Şanlıurfa) Hâkimliğine,

275)

125602

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Elif

ESEN

İkizdere (Rize) Hâkimliğine,

276)

125604

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Bilge

ÜNER

Osmaniye Hâkimliğine,

277)

125606

Konya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Merve

GENÇAL

Ladik (Vezirköprü) Hâkimliğine,

278)

125607

Sincan

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Esra

SELÇUK

Şemdinli (Hakkâri) Hâkimliğine,

279)

125610

Aydın

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hatice

BİLİR

Bulanık (Muş) Hâkimliğine,

280)

125611

Kırşehir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Zeliha

ERTAN

Kuluncak (Malatya) Hâkimliğine,

281)

125613

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

İskender

ASLAN

Görele (Giresun) Hâkimliğine,

282)

125614

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mehmet Ümit

CABADAĞ

Kozan (Kozan ) Cumhuriyet Savcılığına,

283)

125615

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Kezban

ÇETİN

Fethiye Hâkimliğine,

284)

125617

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Burcu

CAN

Nurdağı (Gaziantep) Hâkimliğine,

285)

125619

Elbistan

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Salih

ÇETİN

İdil (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına,

286)

125621

Bakırköy

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yavuz

ŞAHİN

Aliağa (Karşıyaka) Cumhuriyet Savcılığına,

287)

125625

Kartal

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Onur

KARAOĞLU

Andırın (Kahramanmaraş) Hâkimliğine,

288)

125628

Balıkesir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Berna

YILMAZ

Selim (Kars) Hâkimliğine,

289)

125632

Samsun

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Gökhan

SAYAR

Batman Cumhuriyet Savcılığına,

290)

125633

Eskişehir

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hülya

YURĞA

Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimliğine,

291)

125634

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Nedim

MERCAN

Azdavay (Kastamonu) Hâkimliğine,

292)

125636

Kartal

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gültekin

AKÇAY

Mesudiye (Ordu) Hâkimliğine,

293)

125638

Kadıköy

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mustafa

DEMİR

Çine (Aydın) Hâkimliğine,

294)

125639

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Nilüfer

ÖZKAN

Gelibolu (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına,

295)

125641

Kayseri

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Umut Yücel

TOKAT

Hendek (Sakarya) Hâkimliğine,

296)

125642

Antalya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Fatih

AKYOL

Osmaniye Hâkimliğine,

297)

125644

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ömer

TOPAL

Keles (Bursa) Hâkimliğine,

298)

125646

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Eşref Uğur

ŞENOL

Kovancılar (Elazığ) Hâkimliğine,

299)

125649

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Hüseyin

EROĞLU

Marmara (Bandırma) Cumhuriyet Savcılığına,

300)

125651

Kayseri

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Kübra

DOĞAN

Silifke Hâkimliğine,

301)

125656

Kocaeli

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Gökhan

TEKİN

Develi (Kayseri) Hâkimliğine,

302)

125665

İstanbul

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Seda

YILDIRAN

Özalp (Van) Hâkimliğine,

303)

125668

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehmet

TUNÇBİLEK

Besni (Adıyaman) Hâkimliğine,

304)

125669

Akhisar

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Songül

SERLİ

Akhisar Hâkimliğine,

305)

125856

Bitlis

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Emre

DANIŞMAN

Koyulhisar (Şebinkarahisar) Hâkimliğine,

306)

125857

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mahmut

SEVİNDİ

Bartın Cumhuriyet Savcılığına,

307)

125863

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Havva

AYAZ

Alanya Hâkimliğine,

308)

125864

Kadıköy

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Seçkin

ŞENLİK

Dereli (Giresun) Hâkimliğine,

309)

125872

İstanbul

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Arif Cemil

ÖZKURŞUN

Muradiye (Erciş) Cumhuriyet Savcılığına,

310)

125876

Adana

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Çiğdem

ARAZ

Tutak (Ağrı) Hâkimliğine,

311)

125879

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ahmet

SARIYERLİOĞLU

Ödemiş Hâkimliğine,

312)

125882

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Nilsu

DENİZ

Gelibolu (Çanakkale) Hâkimliğine,

313)

125914

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Aycan

ÜRÜNDÜL

Akçakale (Şanlıurfa) Cumhuriyet Savcılığına,

314)

125922

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Vuslat

ÇAKIR YERAL

Bulancak (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

315)

125929

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ayşegül

DİLBER

Bartın Hâkimliğine,

316)

125935

Antalya

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Havva

ŞİMŞEK

Hazro (Diyarbakır) Hâkimliğine,

317)

125947

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Sinan

KIRTEPE

İskilip (Çorum) Hâkimliğine,

318)

125951

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Şerife Ilgın

YILDIZTURAN

Tokat Cumhuriyet Savcılığına,

319)

125952

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Bilal

ORHAN

Erzincan Hâkimliğine,

320)

125957

Konya

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Tuğba

CANDAN KAYA

Patnos (Erciş) Cumhuriyet Savcılığına,

321)

125958

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Selçuk

IŞIK

Çarşamba Hâkimliğine,

322)

125962

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Berna

ÖZCAN

Demirköy (Kırklareli) Hâkimliğine,

323)

125975

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Hamiyet

AKDAĞ

Karabük Hâkimliğine,

324)

125976

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

İbrahim

CAN

Karabük Cumhuriyet Savcılığına,

325)

125977

Elazığ

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Burcu

ERÜKÇÜ

Hani (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına,

326)

125980

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Bahar

DEMİRCİ

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına,

327)

125984

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Enes

UZUNEL

Bulancak (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına,

328)

125986

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Tolga

KAYA

Dörtyol (İskenderun) Hâkimliğine,

329)

125987

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Meryem

YILDIZ

Çameli (Denizli) Hâkimliğine,

330)

125988

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Sevcan

KAHVECİ

İnebolu Cumhuriyet Savcılığına,

331)

125990

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Tuğba

TURGUT

Eruh (Siirt) Cumhuriyet Savcılığına,

332)

125997

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Cihan

DİLBER

Bartın Cumhuriyet Savcılığına,

333)

126005

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ethem

TAHTABACAK

Kumru (Ünye) Hâkimliğine,

334)

126010

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Yusuf

KARAGÖZ

Erdemli (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına,

335)

126011

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ömer

ULUÇAY

Biga (Çanakkale) Hâkimliğine,

336)

126017

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ayşe

YILDIZ

Yığılca (Düzce) Hâkimliğine,

337)

126019

Ankara

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Mikail

ÖZTÜRK

Gölcük (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

338)

126021

Sinop

Adlî Yargı

Savcı

Adayı

Aşkın

YEĞİN

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına,

339)

126022

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Cennet

ÇİZMECİ

Mihalgazi (Eskişehir) Hâkimliğine,

340)

126026

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Ebru

ÖZCAN ASIL

Kozan Hâkimliğine,

341)

126028

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Zehra Cansu

ORHAN

Mustafakemalpaşa (Bursa) Hâkimliğine,

342)

126038

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehtap

BAYRAK DALASLAN

Marmaris (Muğla) Hâkimliğine,

343)

126039

Ünye

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Selda

DÜLGAR AKŞAR

Vakfıkebir (Trabzon) Hâkimliğine,

344)

126041

Ankara

Adlî Yargı

Hâkim

Adayı

Mehmet Ferda

KILAVUZ

Serik (Manavgat) Hâkimliğine,

 

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.