20 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28031

ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/587

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Yusuf TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

19/8/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/588

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Doç. Dr. Basri Hakan HAKYEMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

19/8/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/589

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı Yavuz ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

19/8/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/590

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Bakanlık Müşaviri Prof. Dr. Lütfi AKCA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

19/8/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/591

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Mustafa ELDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

19/8/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı