4 Ağustos 2011 Tarihli ve 28015 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2037    Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri’nin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2031    İstanbul İli, Fatih İlçesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Fatih Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesine İlişkin Karar

2011/2034   Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/2038    İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Rumi Mehmet Paşa Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Üsküdar Meydanı ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planında Meydan Düzenleme Alanı Kapsamına Girmeleri Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılmasına Hakkında Karar

2011/2041    Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Savunma ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2011/2036    Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

—  Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Necdet ÖZEL'in Atanmasına Dair 2011/2046 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları yayımlanmıştır.