29 Temmuz 2011 Tarihli ve 28009 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2042         İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ'a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Planlama Mimar Mühendisleri Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Makina Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği

—  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Genelkurmay Başkanı Sebahattin Işık KOŞANER'in Emekliye Ayrılması Hakkında Karar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de, Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı yayımlanmıştır.