28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      27 Temmuz 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7720

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Temmuz 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                  Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            27 Temmuz 2011

      B.01.0.KKB.01-06-189-529

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7720 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Temmuz 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI