23 Temmuz 2011 Tarihli ve 28003 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

TEBLİĞ

—   Motorlu Araçlar ve Römorkların İmal Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2011/12)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/2, K: 2011/13 Sayılı Kararı (31/10/2006 Tarihli ve 5553 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/24, K: 2011/14 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/15 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/11, K: 2011/16 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/9, K: 2011/17 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/36, K: 2011/18 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/54, K: 2011/19 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6, K: 2011/20 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58, K: 2011/52 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/72, K: 2011/59 Sayılı Kararı (11/6/2008 Tarihli ve 5767 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/35, K: 2011/65 Sayılı Kararı (26/3/2008 Tarihli ve 5751 Sayılı ve 3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/63, K: 2011/66 Sayılı Kararı (9/6/1930 Tarihli ve 1700 Sayılı, 26/5/1981 Tarihli ve 2464 Sayılı, 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan 25/6/2009 Tarihli ve 5917 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/79, K: 2011/74 Sayılı Kararı (3/7/2008 Tarihli ve 5782 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/24, K: 2011/75 Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı, 21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 15/1/2009 Tarihli ve 5831 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/31, K: 2011/77 Sayılı Kararı (21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/2/2009 Tarihli ve 5841 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/68, K: 2011/114 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri