17 Temmuz 2011 Tarihli ve 27997 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

998      Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güvenoylamasına İlişkin Karar ve Eki 61 inci Hükümet Programı

999      Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2011/2029    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Can Akın ÇAĞLAR’ın Atanması ve Kurul Üyesi Mutalip ÜNAL’ın, Üyeliğinin Kalan Süresi İçin Görev Yapmak Üzere İkinci Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2011 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2011 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2011 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2011 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri