15 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27995

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih            : 4/7/2011

             Karar No      : 2011/19

             Konu            : 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 10/3/2011 tarih ve 3201 sayılı yazısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 17/5/2011 tarih ve 2585 sayılı yazısı dikkate alınarak; YüksekPlanlama Kurulunun 4/5/2007 tarih ve 2007/25 sayılı Kararı ile onaylanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009)’nın yerine geçmek üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ekli “2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız