14 Temmuz 2011 Tarihli ve 27994 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

997      Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muğla Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2011/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  2010/6 Sayılı Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/10)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ASKERÎ YARGITAY KARARI

—  Askerî Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2011/1, K: 2011/1)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri